Bouwcoördinator/Projectmanager

JobTrigger is voor Van Vliet Bouwmanagement te Barendrecht op zoek naar een Bouwcoördinator/Projectmanager.

Wij zoeken Iemand die het leuk vind om met zijn bouwschoenen aan, de uitvoerders aan te sturen.
Wij denken aan een kandidaat met minimaal Mbo bouwkunde en werkervaring. Uiteraard is er de mogelijkheid tot opleiding maar zelfstandigheid in deze rol heeft de voorkeur!

Van Vliet Bouwmanagement is gespecialiseerd in het begeleiden en sturen van bouwprocessen, zowel in de fase van de bouwvoorbereiding als de uitvoering. Werkzaam in Nieuwbouw, Renovatie & Groot onderhoud.

 

Waar gaat ligt jouw toekomstige verantwoordelijkheid:
- De directievoering tijdens het bouwproces vanaf de aannemingsovereenkomst tot en met nazorg (gedelegeerde verantwoordelijkheid van de projectmanager).
- Toezicht houden op de uitvoering van bouwwerken op basis van tussen partijen gesloten overeenkomsten.


Wat wordt er van je verwacht om aan te kunnen leveren:

- Verslagen
- Opleverdocumenten
- Revisiedossier
- Garantieverklaringen


Een indicatie van je taken:

- Organiseert bouwvergaderingen bij afwezigheid van de projectmanager
- Onderhandelt met externe partijen
- Bewaakt voortgang, budgetten en kwaliteit op basis van het contract
- Controleert bestek en tekeningen.
- Bespreekt met de aannemer werkplanningen.
- Oefent toezicht uit op de bouwplaats.
- Woont o.a. bouw- en werkvergaderingen bij.
- Stelt verslagen op.
- Voert overleg met alle betrokkenen.
- Beoordeelt meer- en minderwerk.
- Houdt financiële administratie en overzichten bij.
- Koppelt bevindingen terug.
- Verzorgt de oplevering en eventueel nazorg en onderhoud.

 

Wat worden jouw bevoegdheden:
- Corrigerend optreden wanneer nodig: kan het werk stilleggen, als een wanprestatie met veiligheid overtreden wordt, altijd in overleg met projectmanager
- Deelt eigen tijd in
- Onderhandelen met uitvoerende partijen over meer- en minderwerken, altijd in overleg met de projectmanager

 

Vaardigheden:
- Communicatief zowel met het team als extern
- Inlevingsvermogen
- Overtuigingskracht
- Initiatief &  Resultaatgerichtheid
- Vakkundigheid &  Technisch inzicht

Arbeidsvoorwaarden:
- CAO Architectenbureaus Salarisschaal G t/m L
- Auto
- Laptop
- Mobiele telefoon

- Is er die match dan kom je rechtstreeks in dienst bij Van Vliet Bouwmanagement.

 

Ben je getriggerd? Twijfel dan niet en bel of mail ons voor meer info. Samen met jouw wensen kijken we dan of er een match is tussen jullie.
Monique tel. 06-51400036

 


«   »