Strategisch adviseur / Politie voor Iedereen

Standplaats       :   Den Haag

Startdatum        ;   10-05-2021

Einddatum         ;   08-11-2021 (optie tot verlening)

Uren per week    ;  12 uur

      Opdracht omschrijving
      Politie voor Iedereen is de komende jaren het nieuwe perspectief van de politie op de al langer bestaande thema’s diversiteit, inclusie en divers vakmanschap; een perspectief gericht op veilige en inclusieve teams waarin heel verschillende politiemensen werken voor iedereen die ons nodig heeft. Politie voor Iedereen is een maatschappelijke opgave - iedereen heeft belang bij permanente ontwikkeling op dit thema, en dan vooral diep verweven met ontwikkeling binnen ons leiderschap en vakmanschap. We hebben de wereld samen een beetje bewogen als diversiteit binnen de politie vanzelfsprekend is en wij reflectief en inclusief in ons vak staan.

      Het komende jaar zal een flexibel opgaveteam in wording zich richten op de actualiteiten die zich voordoen vanuit de politiek, de media en het maatschappelijk veld en hier een coördinerende rol in oppakken. Kwaliteit, flexibiliteit en diepgang staan in dit proces centraal. Het opgaveteam zal ook een verbindende rol innemen om vertraging te organiseren voor dialoog en ontwikkeling. In alles wat zij doet, is zij reflecterend, lerend, voedend & betrekt ze verschillende geluiden en perspectieven. De leden van het opgaveteam staan in verbinding met de relevante initiatieven die ontwikkeld worden buiten de organisatie, binnen de teams en binnen de wetenschap en het onderwijs. Hoofdthema´s zijn discriminatie, professioneel controleren, netwerk divers vakmanschap en bondgenoten, instroom en veilige & inclusieve teams.

      Politie voor Iedereen wordt opgavegericht aangevlogen. De organisatie rondom deze opgave kent een hybride structuur en richt zicht op zowel het faciliteren van realisatie als vernieuwing. De opdracht voor het opgaveteam in oprichting, waar je als strategisch adviseur onderdeel vanuit maakt, is gericht op het inrichten en begeleiden van processen, het verantwoorden op traditionele en vernieuwende wijzen, en het samenhang aanbrengen en verbinding leggen tussen de vele initiatieven die er zijn.

      Wij zoeken een strategisch en coachend adviseur met kennis van de politiek-bestuurlijke omgeving waarbinnen de organisatie zich beweegt, van organisatieontwikkeling en van opgavegericht werken. Wij zoeken een bestuurlijk en veranderkundig ervaren adviseur met een coachende, inclusieve houding en een relevant netwerk. Een mens met een scherp oog, een verbindende stijl, affiniteit met het thema en geloof in de noodzaak van ontwikkeling op het verworden tot een meer inclusieve en diverse politieorganisatie.

      Doelstelling
      Politie voor Iedereen heeft tot doel van de politieorganisatie een meer diverse en inclusieve organisatie te maken. Permanente aandacht en ontwikkeling.
      Het opgaveteam heeft tot doel de Chief Diversity Officer, de verschillende portefeuillehouders en aanjagers & projectleiders te ondersteunen, adviseren, verbinden en faciliteren om tot realisatie van doelen te komen en vernieuwing en verbetering mogelijk te maken.

      Verantwoordelijkheden
      Je bent sparringpartner voor de opgavemanagers. Je adviseert over en werkt mee aan de inrichting en begeleiding van meerdere processen, brengt structuur aan, begeleidt processen en ontwikkelt mee op gebied van verantwoording & sturing. 

       

      Vakmatige taken- Schriftelijk en mondeling strategisch advies
      - Procesinrichting
      - Procesbegeleiding op strategisch niveau
      - Coaching, individueel en op teamniveau
      -  Leidinggevende taken

      Je bevordert de deskundigheid van collega’s door vanuit bestuurlijk en organisatiekundig specialisme, 
      kennis en vaardigheden over te dragen. Je bevordert als coach de groei van opgavemanagers en het opgaveteam.

      Contacten
      Je hebt contact op strategisch niveau binnen en buiten de organisatie. Naast leden korpsleiding, eenheids-leiding, directeuren, ook met partners bij relevante ministeries, (regio)burgemeesters, gemeenten etc.

      Opleiding

      • Kandidaat heeft een afgeronde WO opleiding in de richting bestuurskunde. 
      • Kandidaat heeft een aanvullende opleiding/cursus op het gebied van coaching.

      Werkervaring

      • Kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring is gewenst als adviseur op strategisch/ bestuurlijk niveau in de publieke sector.
      • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring bij de politieorganisatie en bij relevante samenwerkingspartners als gemeentes en/of ministeries.
      • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring gewenst met het opgavegericht en programmatisch werken in een bestuurlijke context.
      • Ervaring als lijnmanager en als teamcoach zijn een pre.

       

      Competenties

      • Organisatiesensitiviteit                     
      • Visie
      • Overtuigingskracht
      • Verandergerichtheid
      • Coachen
      • Klantgerichtheid
      • Netwerkvaardigheid
      • Systeemdenken
      • Communicatief vaardig

       

      Interesse? monique@jobtrigger.nl

       

       


      «   »