Zekerheden

Voor werkgever en Kandidaten is het belangrijk om te weten dat wij een overeenkomst aangaan volgens de NBBU-cao. Ons backoffice beschikt over SNA* certificering en NEN-4400-1* .

 

*SNA-keurmerk is in het leven geroepen om de risico’s te beperken omtrent keten- en inlenersaansprakelijkheid.  SNA-gecertificeerd betekend dat aantoonbaar op een betrouwbare manier zaken worden gedaan;  Het is voor iedereen duidelijk dat u zich aan de regels houdt en dat u meewerkt om de arbeidsmarkt in Nederland eerlijker en gezonder te maken.

*De norm NEN 4400 beschrijft aan welke eisen uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk moeten voldoen om aantoonbaar hun ‘verplichtingen uit arbeid’ na te leven. Het gaat daarbij met name om juiste aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies, het uitvoeren van identiteitscontroles en controles op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland (tegengaan van illegaliteit), en loonbetaling die niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.