JobTrigger kent de markt en beschikt over een uitstekend netwerk.

 

Focus

De focus van JobTrigger  ligt op het plaatsen van kandidaten op minimaal hbo-werk en denkniveau.
Als zelfstandige aanbestedingsspecialist biedt JobTrigger kandidaten aan op aanbestedingen / tenders op het gebied van flexibele arbeid. 

Deze trajecten vragen om een specialistische aanpak JobTrigger is daarvoor je partij.

Zekerheden

Voor werkgever en Kandidaten is het belangrijk om te weten dat wij een overeenkomst aangaan volgens de NBBU-cao. Ons backoffcie beschikt over SNA* certificering en NEN-4400-1* .

 

*SNA-keurmerk is in het leven geroepen om de risico’s te beperken omtrent keten- en inlenersaansprakelijkheid.  SNA-gecertificeerd betekend dat aantoonbaar op een betrouwbare manier zaken worden gedaan;  Het is voor iedereen duidelijk dat u zich aan de regels houdt en dat u meewerkt om de arbeidsmarkt in Nederland eerlijker en gezonder te maken.

*De norm NEN 4400 beschrijft aan welke eisen uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk moeten voldoen om aantoonbaar hun ‘verplichtingen uit arbeid’ na te leven. Het gaat daarbij met name om juiste aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies, het uitvoeren van identiteitscontroles en controles op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland (tegengaan van illegaliteit), en loonbetaling die niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.