Bouwcoördinator

JobTrigger is voor onze opdrachtgever op zoek naar een (junior) Bouwcoördinator. Iemand die het leuk vind om met zijn bouwschoenen aan, de uitvoerders aan te sturen. Mbo bouwkunde en enige werkervaring is hiervoor voldoende, ze willen je graag verder opleiden.

De opdrachtgever is gespecialiseerd in het begeleiden en sturen van bouwprocessen, zowel in de fase van de bouwvoorbereiding als de uitvoering. Werkzaam in Nieuwbouw, Renovatie & Groot onderhoud.


Verantwoordelijk voor:

 • De directievoering tijdens het bouwproces vanaf de aannemingsovereenkomst tot en met nazorg (gedelegeerde verantwoordelijkheid van de projectmanager).
 • Toezicht houden op de uitvoering van bouwwerken op basis van tussen partijen gesloten overeenkomsten.

 

Te leveren eindproducten:

 • Verslagen
 • Opleverdocumenten
 • Revisiedossier
 • Garantieverklaringen

 

Taken:

 • Organiseert bouwvergaderingen bij afwezigheid van de projectmanager
 • Onderhandelt met externe partijen
 • Bewaakt voortgang, budgetten en kwaliteit op basis van het contract
 • Controleert bestek en tekeningen.
 • Bespreekt met de aannemer werkplanningen.
 • Oefent toezicht uit op de bouwplaats.
 • Woont o.a. bouw- en werkvergaderingen bij.
 • Stelt verslagen op.
 • Voert overleg met alle betrokkenen.
 • Beoordeelt meer- en minderwerk.
 • Houdt financiële administratie en overzichten bij.
 • Koppelt bevindingen terug.
 • Verzorgt de oplevering en eventueel nazorg en onderhoud.

 

Bevoegdheden:

 • Corrigerend optreden wanneer nodig: kan het werk stilleggen, als een wanprestatie met veiligheid overtreden wordt, altijd in overleg met projectmanager
 • Deelt eigen tijd in
 • Onderhandelen met uitvoerende partijen over meer- en minderwerken, altijd in overleg met de projectmanager

 

Vaardigheden:

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Inlevingsvermogen
 • Overtuigingskracht
 • Initiatief
 • Besluitvaardigheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Analytische vaardigheden
 • Vakkundigheid
 • Nauwkeurigheid
 • Technisch inzicht
 • Samenwerken (extern)
 • Klantgerichtheid
 • Onderhandelen

 

Arbeidsvoorwaarden:

 • CAO Architectenbureaus Salarisschaal G t/m L
 • Auto
 • Laptop
 • Mobiele telefoon


Ben je getriggerd? Twijfel dan niet en bel of mail ons voor meer info.
Monique  tel. 06-51400036
monique@jobtrigger.nl

 


«   »