Procesmanager Kennis voor Brabant / Provincie N-Br.

Standplaats        ;   Den Bosch

Startdatum          ;  vanaf 1 juni2021

Einddatum          ;   31 maart 2023, met een optie tot verlenging

Uren per week    ;   36 uur (32 uur bespreekbaar)

      Standplaats     : Den Bosch|
      Startdatum      : 01-06-2021
      Einddatum       : 31-03-2023 (optie tot verlenging)
      Uren p/week    :  36 uur  (32 uur bespreekbaar)
      Einddatum inschrijving : 20-04-2021


      We zijn op zoek naar een ondernemende, enthousiaste en ambitieuze procesmanager voor het programma Economie, Kennis en Talentontwikkeling die het verschil wil maken voor Brabant door Kennis voor Brabant te laten werken. Als procesmanager ‘Kennis voor Brabant‘ ben jij verantwoordelijk voor de realisatie van de opgaven BrabantLeert en leven lang ontwikkelen, zoals we deze geformuleerd hebben in de investeringsagenda B5 en M7 en zoals die voortvloeien uit het Actieplan Talent voor de kenniseconomie van morgen.

      Samen met de collega’s in het programma Economie, Kennis en Talentontwikkeling (EKT) bouw je verder aan de realisatie van 10 concrete hybride leer&werkomgevingen, benoemd in de actie- en investeringsagenda B5 en M7 in combinatie met de doorontwikkeling van het kernproject BrabantLeert en aanverwante opgaven rondom Talentontwikkeling. Hierbij staat realisatie van concrete multidisciplinaire projecten waarmee we Kennis voor Brabant laten werken voorop.

      Beschik je over voldoende kennis en ervaring omtrent multidisciplinaire en politiek-bestuurlijke projecten, ben je een kenner van dat wat in het Hoger Onderwijs speelt, zowel regionaal als landelijk, met een netwerk van relaties op bestuurlijk en managementniveau?  Een strategische verbinder die rekening houdt met alle betrokken belangen, weerstanden kan wegwerken, kan organiseren, en resultaatgericht handelt? Dan is deze opdracht iets voor jou!

       Je voert samen met de opdrachtnemers Arbeidsmarkt, Innovatie en Clusterontwikkeling de regie op het versnellen van deze ontwikkelopgave. Door samen te werken met het collega’s uit het programma EKT, het mbo-hbo- en wo in Brabant en triple-helix organisaties werk je aan de doorontwikkeling van een Brabantse (Hoger) Onderwijsagenda en aan de versnellingsopgave weerbare arbeidsmarkt uit de actie- en investeringsagenda Coronaherstel Aanpak.

      In een omgeving waar gewerkt wordt aan de economische toekomst van Brabant, wordt er een beroep gedaan op jouw organisatievaardigheden, je kennis van het Onderwijs in Brabant en zet je daarbij je creativiteit en verbindingskracht in. 

      • Je initieert daarbij nieuwe initiatieven en verbreedt en verbindt deze initiatieven (zoals Brabantleert) in samenwerking met collega’s in het programma EKT en overige programma’s;
      • Je werkt kansrijke initiatieven uit tot businesscases, Brabantse formules en broedplaatsen en brengt deze samen met partners in Brabant verder tot een succesvolle implementatie en resultaat;
      • je werkt de actielijnen voor de actieagenda HO verder uit en vertaalt deze in concrete producten en activiteiten;
      • je geeft verder vorm aan de uitwerking van de versnellings-opgaven zoals geformuleerd in het economisch beleidskader  in samenwerking met collega’s intern en extern;
      • je bent gesprekspartner van programmamanagers, directie en bestuur intern en de leden van het Pact Brabant zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau extern.

       

      De procesmanager werkt in opdracht van de opdrachtgever EKT aan de realisatie van projecten die voortvloeien uit het economische beleidskader 2030 en het actieplan Arbeidsmarkt geformuleerde opgaven. Je werkt samen met de collega’s van het programma Economie, Kennis en Talentontwikkeling en partners in het werkveld aan een weerbare arbeidsmarkt waarbij een betere aansluiting van het onderwijs aan de Brabantse arbeidsmarkt de uitdaging is. Je bent onderdeel van het programmateam EKT.

       Kandidaatomschrijving

      • Je werkt graag in complexe trajecten. Daarnaast ben je resultaatgericht, laat je daadkracht zien en weet je draagvlak te creëren onder verschillende partijen. Je weet op alle organisatieniveaus de behoeften en belangen van de verschillende betrokken partijen te onderscheiden én te verbinden; 
      • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en ervaring met veranderingsprocessen. Je werkt onafhankelijk, bent sensitief voor signalen uit het veld, communicatief stevig en weet goed om te gaan met meerdere belangen en partijen;
      • Je hebt ervaring op het gebied van het managen van complexe programma’s en projecten;
      • Je hebt ervaring in advisering van besturen en directies in het Hoger Onderwijs op het gebied van onderwijsstrategie, een leven lang ontwikkelen en de verbinding van het onderwijs met de regionale economische opgaven; 
      • Je hebt een breed en goed onderhouden netwerk in de triple helix, zowel bestuurlijk als vakmatig, in het hoger onderwijs;
      • Je hebt kennis/ervaring met de opgaven die in Brabant spelen op het gebied van economie, kennis en talentontwikkeling;
      • Je hebt een WO werk- en denkniveau, plannings- en organisatorische skills en ruime aantoonbare ervaring in het werkveld onderwijs en arbeidsmarkt, en op het gebied van proces- en programmamanagement;
      • Je bent creatief, flexibel en daadkrachtig;
      • Je hebt ervaring met beleidsontwikkeling en beleidsprogrammering;
      • Je bent een conceptueel denker die ook de vertaalslag naar concrete projecten en programmering binnen het programma EKT kan maken. Bovendien bewaak je de integraliteit;
      • Je bent zelfstandig met een groot gevoel voor eigenaarschap;
      • Je kunt je schriftelijk en mondeling goed uitdrukken, je beschikt over een vlotte pen;
      • Je bent proactief, stressbestendig en robuust;
      • Je bent een goede verbinder en communicatief vaardig.

       

      Interesse? monique@jobtrigger.nl

       

       


      «   »