Bouwcoördinator te Zuid-Holland

vacature accountant

JobTrigger is voor onze Van Vliet Bouwmanagement te Barendrecht op zoek naar een junior & een senior Bouwcoördinator. Iemand die het leuk vind om met zijn bouwschoenen aan de uitvoerders aan te sturen.  

Van Vliet Bouwmanagement BV bestaat uit een hecht team dat hart heeft voor de bouw. Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden en sturen van bouwprocessen, zowel in de fase van de bouwvoor-bereiding als de uitvoering.

Wil jij dit team komen versterken als bouwcoördinator en wil je een project van kop tot staart op je schouders nemen? Geef ons dan een belletje om te kijken of jouw wensen passen bij deze uitdaging.

Wij kijken graag verder dan alleen opleiding maar fulltime beschikbaar en kennis/ervaring in de bouw is wel van belang.

Als bouwcoördinator ben je verantwoordelijk voor;

 • De directievoering tijdens het bouwproces vanaf de aannemingsovereenkomst tot en met nazorg (gedelegeerde verantwoordelijkheid van de projectmanager).
 • Toezicht houden op de uitvoering van bouwwerken op basis van tussen partijen gesloten overeenkomsten.

Men verwacht van je de volgende eindproducten aan te leveren aan de projectleider;

 • Verslagen
 • Opleverdocumenten
 • Revisiedossier
 • Garantieverklaringen

Jouw taken zullen zijn;

 • Organiseert bouwvergaderingen bij afwezigheid van de projectmanager
 • Onderhandelt met externe partijen
 • Bewaakt voortgang, budgetten en kwaliteit op basis van het contract
 • Controleert bestek en tekeningen.
 • Bespreekt met de aannemer werkplanningen.
 • Oefent toezicht uit op de bouwplaats.
 • Woont o.a. bouw- en werkvergaderingen bij.
 • Stelt verslagen op.
 • Voert overleg met alle betrokkenen.
 • Beoordeelt meer- en minderwerk.
 • Houdt financiële administratie en overzichten bij.
 • Koppelt bevindingen terug.
 • Verzorgt de oplevering en eventueel nazorg en onderhoud.

Wat zijn je bevoegdheden tijdens het project ?

 • Corrigerend optreden wanneer nodig: kan het werk stilleggen, als een wanprestatie met veiligheid overtreden wordt, altijd in overleg met projectmanager
 • Deelt eigen tijd in
 • Onderhandelen met uitvoerende partijen over meer- en minderwerken, altijd in overleg met de projectmanager

Om deze job goed te kunnen uitoefenen zijn de volgende vaardigheden handig;

 • Mondelinge & schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Overtuigingskracht & Initiatief
 • Besluitvaardigheid & Resultaatgerichtheid
 • Analytische vaardigheden & Nauwkeurigheid
 • Vakkundigheid & Technisch inzicht
 • Samenwerken (extern) & Klantgerichtheid
 • Onderhandelen

Arbeidsvoorwaarden:

 • Direct in dienst bij de opdrachtgever
 • Salaris bespreekbaar; afhankelijk van opleiding & ervaring
 • Auto
 • Laptop & mobiele telefoon

Wil je meer informatie over deze functie?
Neem gerust contact op met Monique van Dijck
tel. 06-5140 0036

monique@jobtrigger.nl